+381 11 450 4518 office@peterhof.rs

POSLOVNA EDUKACIJA

Strategija


Opis programa

Kroz praktične radionice i simulacije, koje u velikoj meri prožimaju celokupan program, polaznici će imati priliku da se upoznaju sa praktičnim alatima i metodologijom strateške analize, strateškog izbora i strateške implementacije. Upoznaće se sa alatima strateške analize, kao što su PESTEL, SWOT, Porterov model, portoflio matrica, analiza ključnih kompetentnosti, analiza lanca vrednosti, analiza jaza, metodom scenarija i mnogim drugim. Saznaće šta je strateško drvo i koje strateške opcije su moguće na nivou kompanije i pojedinačnih biznisa. Takođe će sagledate mehanizme za implementaciju strategije bazirane na Balanced Scorecard metodologiji.

Program obrađuje sledeće teme:

  • Strateška analiza (opšta, granska, interna)
  • Strateški izbor pomoću strateškog drveta
  • Mehanizmi implementacije strategije
  • Strateško mapiranje
  • Balanced Scorecard 

Predavač: dr Dragan Lončar, CFA