+381 11 334 24 81 office@peterhof.rs

ZNANJE NA DELU

Vladimir Ostojić, CPA

Vladimir Ostojić, CPA

Konsultant

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer finansije, bankarstvo i osiguranje, a potom magistrirao na J. Mack Robinson koledžu u Sjedinjenim američkim državama, na smeru korporativne finansije.

Bogato poslovno iskustvo je stekao radeći na rukovodećim funkcijama u multinacionalnim kompanijama u Sjedinjenim američkim drzavama i Srbiji (Ernst & Young, Kerry Group, Coca-Cola Enterprise, National Cash register, World Vision, Victoria Group itd.).

Ekspert je u oblastima finansija i računovodstva, unapređenja internih kontrola, poresko-pravnim aspektima poslovanja (sa posebnim naglaskom na transferne cene), upravljanja projektima i rizicima, kao i korporativnog upravljanja.

Položio je ispit za ovlašćenog javnog računovođu u Sjedinjenim američkim državama (CPA) i ovlašćeni je interni revizor od strane Globlnog instituta internih revizora i Komore ovlašćenih revizora Republike Srbije. Poseduje i brokersku licencu u Republici Srbiji.