+381 11 450 4518 office@peterhof.rs

ZNANJE NA DELU

dr. Tatjana Šibalija

dr. Tatjana Šibalija

Konsultant

Redovni profesor Metropolitan Univerziteta u Beogradu (oblast informacioni sistemi; oblast operacioni menadžment). Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, uz studijski boravak na doktorskim studijama na Politecnico de Milano.
Pored inženjerskog i menadžerskog iskustva u međunarodnim korporacijama (ST Microelectronics, Gazpromneft), rukovodila je međunarodnim projektima u Aziji (“inteligenta” proizvodnja, informacioni sistemi i model za implementaciju koncepta Industry 4.0, unapređenja kvaliteta i efikasnosti proizvodnog sistema; Precise Co., Ltd., Bangkok), i radila kao konsulltant na nekolicini projekata za industriju.
Od 2009.godine angažovana je kao ekspert / savetnik Evropske komisije (EC, DG for Research & Innovation; DG CONNECT) za selekciju i praćenje realizacije naučnih projekata u okviru programa FP7 i Horizont 2020 (Factories of Future programme).
Potpredesednik je nacionalnog tima Evropske tehnološke platforme Manufuture (EC, European Technology Platform for Future Manufacturing Technologies) i registrovani savetnik Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).
Autor je više od 110 naučnih radova, 5 monografija uključujući i istaknutu monografiju međunarodnog značaja i 4 poglavlja u međunarodnim monografijama. Održala je više predavanja po pozivu na prestižnim međunarodnim konferencijama u Evropi i Aziji; član je naučnog komiteta velikog broja međunarodnih naučnih konferencija; dobitnik je 6 nagrada.