+381112686019 office@peterhof.rs

ZNANJE NA DELU

Suzana Jakovljević

Suzana Jakovljević

Predavač

Nakon završenog Fakulteta za menadžment, završila je ACCA specijalističke studije.

Profesionalno se usavršavala u inostranstvu (Kanada, Rusija, Tunis) u finansijskim institucijama. Svoju karijeru u Srbiji je počela u bankarskom sektoru 1999. godine, radeći na kreditnim linijama za mala i srednja preduzeća (SERB Banka), a potom je bila zadužena za finansijske transakcije stranih kompanija i organizacija (Komercijalna banka).

Tokom 2002. godine, nastavlja sa radom u finansijama OEBS-a, gde je bila zadužena za implementaciju budžeta misije OEBS-a i donacija stranih zemalja.

Krajem 2003. godine prelazi u Mercedes-Benz Srbija, gde je do 2014. godine, bila na nekoliko rukovodilačkih pozicija.

Od 2006. godine, postaje jedan od prvih compliance menadžera Daimler-a u svetu, odmah po osnivanju Compliance programa u ovoj renomiranoj svetskoj kompaniji. Prva grupa compliance menadžera je bila zadužena kako za implementaciju compliance programa u lokalnoj kompaniji, tako i na globalnom nivou. Poziciju Compliance menadžera su pratile konstantne obuke u inostranstvu od strane vodećih svetskih konsultantskih kompanija i obuhvatala je različite teme, koje zajedno čine compliance program: prevencija korupcije, prepoznavanje i kontrola compliance rizika u poslovnim procesima, kreiranje compliance kontrola i procedura, podrška top menadžmentu i ostalim zaposlenima. Compliance temom je nastavila da se bavi i na pozicijama koje su usledile, a to su rukovodeće pozicije u logistici i nabavci. Tokom rada i profesionalnog razvoja u ovoj multinacionalnoj kompaniji, stekla je izuzetno iskustvo u oblastima organizacije, strateških projekata, compliance-a, logistike, nabavke i korporativnog upravljanja.

Govori tečno engleski i francuski jezik. Od 2014. godine radi kao konsultant na tržištu Srbije i u regionu.