+381 11 450 4518 office@peterhof.rs

ZNANJE NA DELU

 Slobodan Mijailović, MsPM, PMP

Slobodan Mijailović, MsPM, PMP

Eksterni konsultant i predavač

Slobodan Mijailović je završio trogodišnji master program iz project managementa na Liverpool University 2012 god. i odbranio disertaciju na temu „Project Management Approach to Organisational Transformation: Exploratory Study in Serbian Company“ koja se neposredno odnosila na njegov aktuelni profesionalni angažman. Član je PMI Instituta USA i njegovog ogranka PMI-Serbia Chapter, i nosilac PMP profesionalne licence od 2013 godine.

Značajan deo svoje profesionalne karijere Slobodan je proveo u inostranstvu gde je stekao bogato iskustvo u spoljnotrgovinskom sektoru, dominantno u oblastima agro-commodities i mineralnih djubriva. U periodu 2006-15  je angažovan u Srbiji kao rukovodilac niza projekata, izmedju ostalog feasibility faze kompleksnog projekta eksploatacije fosfata u Bosilegradu 2008-14 i programa korporativne transformacije Victoria Grupe 2009-12, koji su upotpunili njegove profesionalne kapacitete u oblasti upravljanja timovima, budžetom, projektnim rizicima, planiranju, strukturiranju organizacije, paralelnom radu na više projekata, komunikaciji sa stejkholderima, studijama izvodljivosti i praktičnoj implementaciji strategije.

Slobodan kao spoljni konsultant saradjuje sa  Peterhof timom od 2015 godine na projektima u oblasti korporativne strategije, projektnog upravljanja, organizacionog strukturiranja i razvoja, a takodje je i kao trener-predavač realizovao više in-house i otvorenih treninga iz oblasti upravljanja projektima prema PMI metodologiji.