+381112686019 office@peterhof.rs

ZNANJE NA DELU

Stefan Marić

Stefan Marić

Konsultant

Završio osnovnu i srednju Prvu ekonomsku školu u Beogradu, kao nosilac Vukove diplome. Tokom srednje škole aktivno učestvovao u radu školskog parlamenta gde je obavljao funkciju Predsednika parlamenta.

Tokom studiranja, radio je na start-upu iz oblasti ICT-a gde je rukovodio planiranjem finanijskih i marketing aktivnosti. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na smeru Marketing. Trenutno je na master studijama, smer: Strategijski finansijski menadžment.

U Peterhof-u je učestvovao u projektima iz domena strategijskog planiranja, finansijskog restrukturiranja, izrade biznis planova i studija izvodljivosti, anti – trust analiza, kao i SCBA analiza.