+381112686019 office@peterhof.rs

ZNANJE NA DELU

Filip Stojanović, MSc

Filip Stojanović, MSc

Generalni direktor

Diplomirao i odbranio master rad na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na smeru strategijski finansijski menadžment.

Peterhof timu pridružio se 2012. godine kao konsultant, a na poziciji generalnog direktora je od januara 2015. godine. Učestvovao na projektima finansijske analize, studija izvodljivosti, strateškog i biznis planiranja, organizacionog dizajna i poslovnih procesa.