+381 11 450 4518 office@peterhof.rs

ZNANJE NA DELU

Dušan Savić, MPhil

Dušan Savić, MPhil

Konsultant

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu kao student generacije, a potom uz pohvale završio MPhil in Management na Judge Business School na Univerzitetu u Kembridžu kao član Jesus College, Velika Britanija.
Timu Peterhof se pridružio kao konsultant 2018. godine. Učestvovao je na projektima iz oblasti korporativne strategije, finansijske analize i finansijskog modeliranja. Tokom studija je ostvario zapažene rezultate u rešavanju poslovnih studija slučaja u oblasti strategije. Stipendista je PEXIM fondacije i Fonda za mlade talente – Dositeja. Takođe je dobitnik brojnih nagrada i priznanja poput nagrade Saveza Ekonomista Srbije za najboljeg studenta ekonomije i Harvard Kluba Srbije za najboljeg studenta društveno-humanističkih nauka u Srbiji.