+381 11 450 4518 office@peterhof.rs

ZNANJE NA DELU

Aleksandar Veselinović

Aleksandar Veselinović

Konsultant

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Iste godine upisuje master studije na Finansijskom Univerzitetu u Moskvi, smer Korporativne finansije u digitalnoj ekonomiji. Tokom master studija obavljao je funkciju konsultanta u moskovskoj kancelariji kompanije Deloitte, gde je angažovan na poslovima finansijskog i komercijalnog due diligence i finansijskog monitoringa. Peterhof timu pridružio se u septembru 2020. godine.