+381 11 334 24 81 office@peterhof.rs

POSLOVNA EDUKACIJA

MEKE VEŠTINE

Proteklih godina, Peterhof uspešno pomaže kompanijama u sticanju veština
koje su im potrebne za poboljšanje poslovnih performansi.

Naša edukativna ponuda obuhvata prilagođene treninge, radionice, kao i posebno
kreiran program individualnog kontinuiranog koučinga za vlasnike i menadžere svih nivoa.

Sadržaji naših in-house programa se uvek prilagođavaju potrebama vaše organizacije,
što znači da se pre koncipiranja finalnog sadržaja detaljno upoznajemo sa specifičnim potrebama klijenta.

13

ORGANIZACIONA KULTURA
KAO GLOBALNI BREND POSLODAVCA

Kome je kurs namenjen

 

Organizaciona kultura kao skup vrednosti, normi  i stavova jedne radne organizacije prevazilazi okvir koji je imala samo pre pet godina i prostire se u novu, globalno vidljivu dimenziju brenda poslodavca. Brend poslodavca ima veliki uticaj u privlačenju (regrutaciji) i zadržavanju (retenciji) kadrova neophodnih svakoj kompaniji da održi svoju komparativnu prednost. Na prvi pogled deluje da je tema namenjena samo HR profesionalcima, međutim znajući da organizacionu kulturu kreira i menja prvenstveno upravljačka struktura, trening je namenjen i svim menadžerskim nivoima.

Metodologija i način realizacije

 

Trening je u celini kreiran prema novonastalim potrebama na tržištu. Polaznici se vode korak po korak kroz sve ključne tematske celine, uz paralelno sprovođenje praktičnih radionica i interaktivnih vežbi. Standardno trajanje kursa je jedan dan, 8 nastavnih časova.

ALATI

Prilikom svake praktične vežbe u okviru radionice polaznici dobijaju kastomizovane alate – templejte u kojima rade primere iz prethodno realizovane tematske celine. Ceo set templejta ostaje polaznicima na raspolaganju za dalje korišćenje u radu.

TEMATSKE CELINE

Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

Pojam, definicija i značaj organizacione kulture u digitalnoj eri

Organizaciona kultura kao globalni brend poslodavca

Organizaciona kultura kao brend poslodavca u očima X,Y,Z generacije

N

Organizaciona kultura kao odgovor na eksternu adaptaciju i internu integraciju

u

Kako se organizaciona kultura stvara, menja i održava?

}

Kako se organizaciona kultura manifestuje u svakodnevnom radu?

=

Kako rukovoditi u skladu sa vrednostima organizacione kulture?

Kako interno i eksterno komunicirati u skladu sa vrednostima organizacione kulture?

PREDAVAČ

Sandra Prvulović

Biografija

Sandra Prvulović je diplomirani inžinjer organizacionih nauka, oblast menadžmenta ljudskih resursa i diplomirani specijalni pedagog. Konsultant je u oblasti  organizacionog razvoja i ljudskih resursa, ima bogato iskustvo u kreiranju i izvođenju trening programa za menadžmente kompanija u oblasti organizacionog razvoja ljudskih resursa, sa više od 500 održanih trening dana. Poslednjih godina njen fokus je menadžment ljudskih resursa u IT industriji sa posebnim naglaskom na regrutaciju i retenciju kadrova. Radi kao direktor, konsultant i trener u oblasti ljudskih resursa i ličnog razvoja, a stručnost je stekla kroz usavršavanje potencijala i sistema ljudskih resursa u preko 50 različitih stranih i nacionalnih kompanija (Microsoft, IGT, Mera, Zuelhke, Frame, Erste Bank, Infostud, Mercedes-Benz, National Bank of Serbia, Knjaz Miloš, Frikom, Idea, Dijamant, Piraeus Bank,  Societe Generale Bank, Holcim, Ball Packaging Europe, Credit Agricole Group,…). Autor je knjige Robinzon u postkapitalističkoj eri.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

14

VEŠTINA POSLOVNE KOMUNIKACIJE

Kome je kurs namenjen

 

Komunikacija u poslovnom kontekstu podrazumeva korišćenje različitih tehnika i poštovanje pravila i standarda profesionalnog ponašanja u poslovnom svetu. Kurs je namenjen najvišem i srednjem nivou menadžmenata svith tipova organizacija iz korporativnog, javnog i neprofitnog sektora. Unapređenje veštine komunikacije i tehnika poslovne komunikacije, uz razumevanje pravila međunarodnog poslovnog protokola vodi jačanju kapaciteta za adekvatno eksterno i interno komuniciranje zaposlenih.

Metodologija i način realizacije

 

Trening se realizuje kroz predavanja i interaktivnu diskusiju, uz analizu primera dobre i loše prakse, rešavanje konkretnih zadataka u grupama i igru uloga koje se polaznicima zadaju. Standardno trajanje kursa je dva dana, sa po 8 nastavnih časova.

ALATI

Primeri i zadaci za timske vežbe prilagođavaju se strukturi polaznika i podrazumevaju strukturirane upitnike, opise i zadatke koje je potrebno uraditi. Ceo set dodatnog materijala ostaje polaznicima na raspolaganju za dalje korišćenje.

TEMATSKE CELINE

Poslovna komunikacija kao osnov identiteta, imidža i reputacije organizacije

Proces poslovne komunikacije i prevazilaženje prepreka uspešnoj komunikaciji

w

Tehnike verbalne komunikacije

x

Tehnike neverbalne komunikacije i profesionalni imidž

e

Osnovna načela poslovnog protokola

Vođenje poslovnog razgovora

Tehnike uspešnog javnog nastupa

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

15

VEŠTINA PREZENTOVANJA

Kome je kurs namenjen

 

Program ima za cilj unapređenje kapaciteta zaposlenih za uspešne javne nastupe, poslovne prezentacije i nastupe u medijima. Kurs je namenjen najvišem i srednjem nivou menadžmenata svih tipova organizacija iz korporativnog, javnog i neprofitnog sektora.

Metodologija i način realizacije

 

Trening se realizuje kroz predavanja i interaktivnu diskusiju, uz analizu primera dobre i loše prakse, rešavanje konkretnih zadataka u grupama i igru uloga koje se polaznicima zadaju. Trening obuhvata pripremu prezentacije na izabranu temu i simulaciju javnog nastupa uz snimanje kamerom.

ALATI

Primeri i zadaci za timske vežbe prilagođavaju se strukturi polaznika i podrazumevaju strukturirane upitnike,
opise i zadatke koje je potrebno uraditi. Ceo set dodatnog materijala ostaje polaznicima na raspolaganju za dalje korišćenje,
kao i snimci simulacije javnog nastupa polaznika.

TEMATSKE CELINE

Proces poslovne komunikacije i prevazilaženje prepreka uspešnoj komunikaciji

Definisanje i prenošenje ključne poruke

v

Priprema govornika – savladavanje treme

Planiranje, priprema i izvođenje prezentacije

w

Tehnike verbalne komunikacije u javnom nastupu

x

Tehnike neverbalne komunikacije u javnom nastupu

Specifičnosti medijskog nastupa

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

16

KAKO POSTIĆI BALANS IZMEĐU POSLOVNOG I PRIVATNOG ŽIVOTA?

Kome je kurs namenjen

 

Svakodnevno usložnjavanje realizacije poslovnih ciljeva: broja i složenosti zadataka, smanjenja vremenskih rokova i sve to u kulturi automatizacije, komfora i zadovoljstva nameće svakom poslovnom čoveku izuzetan izazov kako u svemu tome ostati zdrav, radostan i konkurentan? Kurs je namenjen svima koji imaju visoke poslovne ambicije i paralelnu želju da je ne ostvare na uštrb drugih životnih oblasti, već naprotiv da poboljšaju i unaprede balans, kako bi posao i privatni život bile ravnopravno zastupljene strane, iste kvalitetne celine.

Metodologija i način realizacije

 

Trening je u celini kreiran prema novonastalim potrebama na tržištu. Polaznici se vode korak po korak kroz sve ključne tematske celine, uz paralelno sprovođenje praktičnih radionica i interaktivnih vežbi. Standardno trajanje kursa je jedan dan, 8 nastavnih časova.

ALATI

Prilikom svake praktične vežbe u okviru radionice polaznici dobijaju kastomizovane alate – templejte u kojima rade primere iz
prethodno realizovane tematske celine. Ceo set templejta ostaje polaznicima na raspolaganju za dalje korišćenje u radu.
Polaznici na kraju kursa dobijaju na poklon knjigu – Robinzon u postkapitalističkoj eri.

TEMATSKE CELINE

Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

&

Želja za boljitkom

Kako se menjamo i u šta se pretvaramo realizujući i živeći naše ciljeve?

t

Šta u stvari želim?

Postavljanje ciljeva – ciljevi dolaze iznutra

R

Kako svakodnevno živeti na višoj stepenici zdravlja i zadovoljstva

Posao – platforma sa koje se živi a ne platforma za koju se živi

Život vredan življenja

PREDAVAČ

Sandra Prvulović

Biografija

Sandra Prvulović je diplomirani inžinjer organizacionih nauka, oblast menadžmenta ljudskih resursa i diplomirani specijalni pedagog. Konsultant je u oblasti  organizacionog razvoja i ljudskih resursa,  ima bogato iskustvo u kreiranju i izvođenju trening programa za menadžmente kompanija u oblasti organizacionog razvoja ljudskih resursa, sa više od 500 održanih trening dana. Poslednjih godina njen fokus je menadžment ljudskih resursa u IT industriji sa posebnim naglaskom na regrutaciju i retenciju kadrova. Radi kao direktor, konsultant i trener u oblasti ljudskih resursa i ličnog razvoja, a stručnost je stekla kroz usavršavanje potencijala i sistema ljudskih resursa u preko 50 različitih stranih i nacionalnih kompanija (Microsoft, IGT, Mera, Zuelhke, Frame, Erste Bank, Infostud, Mercedes-Benz, National Bank of Serbia, Knjaz Miloš, Frikom, Idea, Dijamant, Piraeus Bank,  Societe Generale Bank, Holcim, Ball Packaging Europe, Credit Agricole Group,…). Autor je knjige Robinzon u postkapitalističkoj eri.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

17

RUKOVOĐENJE U DIGITALNOJ ERI

Kome je kurs namenjen

 

Rukovođenje, uvek aktuelna tema svih nivoa rukovodilaca. Kurs je namenjen rukovodiocima koji proces rukovođenja posmatraju kao konstantu koja stalno vapi za novim unapređenjem i razvojem. Opšte je poznato da adekvatno uparivanje stila rukovođenja sa potrebama, znanjima zaposlenih dovodi do mnogo boljih rezultata i veće produktivnosti. Uzimajući u obzir usložnjavanje tržišnih zahteva i transgeneracijskih razlika, potrebno je ovladati savremenim saznanjima.

Metodologija i način realizacije

 

Trening je u celini kreiran prema novonastalim potrebama na tržištu. Polaznici se vode korak po korak kroz sve ključne tematske celine, uz paralelno sprovođenje praktičnih radionica i interaktivnih vežbi. Standardno trajanje kursa je dva dana, sa po 8 nastavnih časova.

ALATI

Prilikom svake praktične vežbe u okviru radionice polaznici dobijaju kastomizovane alate
– templejte u kojima rade primere iz prethodno realizovane tematske celine.
Ceo set templejta ostaje polaznicima na raspolaganju za dalje korišćenje u radu.

TEMATSKE CELINE

Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

Z

Razumevanje menadžmenta kao posla

Funkcije i uloge menadžera

Uticaj i posledice rukovođenja na rezultate rada

u

Od čega zavisi stil rukovođenja?

1

Četiri orijentacije u rukovođenju

M

Rukovođenje X i Y generacijom

Komunikacija iz uloge menadžera (vertikalna i horizontalna komunikacija)

[

Sastanak kao informativna i interpersonalna uloga menadžera

Donošenje odluka iz ugla menadžera

*

Delegiranje i obrnuto delegiranje

Upravljanje ponašanjem zaposlenih

Savremene taktike uticaja, motivacije i inspiracije zaposlenih

PREDAVAČ

Sandra Prvulović

Biografija

Sandra Prvulović je diplomirani inžinjer organizacionih nauka, oblast menadžmenta ljudskih resursa i diplomirani specijalni pedagog. Konsultant je u oblasti  organizacionog razvoja i ljudskih resursa,  ima bogato iskustvo u kreiranju i izvođenju trening programa za menadžmente kompanija u oblasti organizacionog razvoja ljudskih resursa, sa više od 500 održanih trening dana. Poslednjih godina njen fokus je menadžment ljudskih resursa u IT industriji sa posebnim naglaskom na regrutaciju i retenciju kadrova. Radi kao direktor, konsultant i trener u oblasti ljudskih resursa i ličnog razvoja, a stručnost je stekla kroz usavršavanje potencijala i sistema ljudskih resursa u preko 50 različitih stranih i nacionalnih kompanija (Microsoft, IGT, Mera, Zuelhke, Frame, Erste Bank, Infostud, Mercedes-Benz, National Bank of Serbia, Knjaz Miloš, Frikom, Idea, Dijamant, Piraeus Bank,  Societe Generale Bank, Holcim, Ball Packaging Europe, Credit Agricole Group,…). Autor je knjige Robinzon u postkapitalističkoj eri.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

18

MENADŽER 21. VEKA

Kome je kurs namenjen

 

Trening u oblasti savremenog menadžmenta je namenjen profesionalcima i menadžerima koji rade u ili sa organizacijama koje žele u što kraćem roku da ostvare predviđene ciljeve. Preporučljiv je i individualnim saradnicima kao i tehničkom osoblju koje mora razumeti osnove upravljanja projektima. Kurs se može prilagoditi i početnicima, kao i menažerima određene struke.

Metodologija i način realizacije

 

Trener će podstaći aktivno učešće svih učesnika kako bi iskoristio svoje postojeće iskustvo i stručnost u predavanju, igranju uloga, studiji slučaja. Kurs obuhvata i upitnike, grupne vežbe i diskusije. Učesnici će biti podstaknuti da diskutuju o poslovnim situacijama sa kojima se susreću u svojim organizacijama. Standardno trajanje kursa je dva radna dana sa po 4 nastavna bloka od 90 minuta.

TEMATSKE CELINE

Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

Postavite izazovne i realne ciljeve i pomognite članovima svog tima da ih dostignu

Motivacija pojedinaca i grupe

|

Preduzetnički duh i rečnik

l

Praćenje i evaluacija tima

Kolaboracija u menadžmentu

g

Analiza modernih teorija u menadžmentu

N

Upravljanje metodama razrešenja konflikta

u

Studija slučaja: Istraživanje konkurencije

!

Kako ostati najbolji

19

DA LI STE SPREMNI ZA PROMENE?

Kome je kurs namenjen

 

Upravljanje promenama je kurs posvećen unapređenju veština uvođenja promena zasnovanih na načinu stvaranja i upravljanja organizacijama u kojima se polaznici treninga nalaze. Ovaj trening je namenjen stvaranju visokih performansi i dizajniran je tako da bude impresivan, interaktivan i izazovan. Namenjen je iskusnim i dugogodišnjim menadžerima, rukovodiocima odeljenja, vođama timova, supervizorima i svima koji žele da poboljšaju svoje veštine i znanje za upravljanje promenama.

Metodologija i način realizacije

 

Ovaj kurs se zasniva na interaktivnom radu i praktičnim primerima na osnovu dugogodišnjeg iskustva trenera. Može se prilagoditi svim delatnostima u kojima će se implementirati promene. Trening obuhvata interaktivne vežbe gde će polaznici na licu mesta primeniti stečeno znanje. Kroz studiju slučaja se prolazi kroz moguće greške i okolnosti sa kojima se polaznici mogu susresti. Standardno trajanje kursa je dva radna dana sa po 4 nastavna bloka od 90 minuta.

TEMATSKE CELINE

Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

Analiza predstojećih promena

Upravljanje reakcijama na promenu

|

Šta treba da uradimo i razmotrimo kada sprovodimo promenu?

l

Održavanje pokretačke sile

Pregled vrsta i izvora otpornosti na organizacione promene

g

Radionica: Prevladavanje promena na kreativan način

N

Uloga inovacija u procesu promena

20

INOVACIJAMA U BUDUĆNOST

Kome je kurs namenjen

 

Ovaj kurs pomaže aktivnim preduzetnicima kao i onima koji bi to želeli da postanu kroz učenje o razvijanju sjajnih ideja u velikim kompanijama. Kurs se preporučuje svima od kojih se traži da vode i upravljaju organizacijom, odeljenjem ili timom, onima koji su odgovorni za razvoj i implementaciju inovativnih strategija, poboljšanje operativnih performansi, stvaranje i vođenje timova visokih performansi. Kurs je prilagodljiv zaposlenima na svim nivoima organizacione strukture nezavisno od poslovne funkcije, odnosno sektora u kojem rade.

Metodologija i način realizacije

 

Ovaj kurs će kombinovati prezentacije sa interaktivnim praktičnim vežbama, podržanim video materijalom i radionicom kroz koju će polaznici naučiti kako bi trebalo sprovoditi inovacije u realnom okruženju. Svi primeri se zasnivaju na postojećoj poslovnoj praksi. Standardno trajanje kursa je jedan radni dan sa 4 nastavna bloka od 90 minuta i pauzama (mogućnost prilagođavanja zavisno od potreba klijenta).

TEMATSKE CELINE

Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

Razumevanje kreativnosti i percepcije

Analiza i uklanjanje prepreka kreativnosti

|

Razumevanje kreativnog procesa

l

Primena timskog rada za inovacije na radnom mestu

Upravljanje kreativnim tehnikama za rešavanja problema

g

Individualna transformacija za sopstveni razvoj

N

Korporativna transformacija kroz inovativno liderstvo

Radionica: Naše preduzeće i njegove konkretne promene

21

VEŠTINE KOUČINGA I MENTORINGA

Kome je kurs namenjen

 

Kurs je namenjen svima koji žele da razumeju važnost razlike između “kouča” i savetnika, prvenstveno top i srednjem menadžmentu, HR-u, kao i zaposlenima na svim nivoima organizacione strukture koji za cilj imaju vođenje tima i preuzimanje strateške pozicije u kompaniji. Stečene veštine primenljive su na svaki aspekt poslovanja.

Metodologija i način realizacije

 

Kurs se zasniva na iskustvu predavača kroz interaktivnu radionicu i praktične primere. Obuhvata analizu primera dobre i loše prakse, rešavanje konkretnih zadataka u grupama i igru uloga koje se polaznicima zadaju. Ceo set dodatnog materijala ostaje polaznicima na raspolaganju za dalje korišćenje. Standardno trajanje kursa je dva puna radna dana sa po 4 nastavna bloka od 90 minuta i pauzama.

TEMATSKE CELINE

Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

Definišite svoj stil “koučinga”

Razvijte svoju trenersku praksu i agendu

|

Analiza promena, prekidanja navika, motivacije i uspeha

l

Studija slučaja: Korišćenje SMART modela

Upravljanje vremenski dobro postavljenim ciljevima

g

Radionica: Poboljšajte već ustaljenu “koučing” praksu

Specifične teme prilagođene Vašim poslovnim izazovima

N

Davanje feedback-a

22

UMETNOST PREGOVARANJA

Kome je kurs namenjen

 

Pregovaranje u poslovnom kontekstu podrazumeva veštine ubeđivanja druge strane u benefite koje (poslovni) predlog može doneti. Kurs je namenjen najvišem i srednjem nivou menadžmenta svith tipova organizacija iz korporativnog, javnog i neprofitnog sektora. Uz sve jaču tržišnu ponudu, potrebno je naučiti kako se stvara najbolji dogovor i zašto bi neko odabrao određeni plan.

Metodologija i način realizacije

 

Ovaj interaktivni kurs kroz radionice i simuliranje realnih situacija omogućava polaznicima da pregovaraju sa članovima grupe i trenerom i tako usavrše svoje pregovaračke sposobnosti. Teorijski deo je zasnvan na primerima iz prakse. Ovaj način rada omogućava dobijanje povratne informacije o performansama polaznika kursa kroz poređenje sa drugim pristupima istom scenariju. Standardno trajanje kursa je dva puna radna dana sa po 4 nastavna bloka od 90 minuta i pauzama.

TEMATSKE CELINE

Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

Planiranje strategije pregovaranja

Priprema govornika – savladavanje treme

|

Analiza razlika između pregovaranja i prodaje

l

Gradnja argumenata

Rešavanje konflikta u kompromisu

g

Radionica: Kreirajte ugovor

Interaktivna vežba: Vežbajte svoje veštine pregovaranja

23

TEHNIKE PRODAJE

Kome je kurs namenjen

 

Ponašanje ponuđača i tehnologije se menjaju što zahteva unapređenje prodaje i izgradnju odnosa sa kupcima. Kurs je namenjem svima koji se susreću sa strategijom prodaje, a najviše preduzetnicima, glavnim izvršiteljima, direktorima prodaje, menadžerima prodaje i prodajnim timovima. Kurs se može prilagoditi svim delatnostima u kojima se surećemo sa prodajom i ponudom usluga i proizvoda.

Metodologija i način realizacije

 

Obuka kombinuje prezentaciju koja obuhvata teoriju i najbolje prakse u industriji uz praktične primere. Svaka tematska celina uključuje praktične vežbe kako bi isprobali nova znanja i veštine koje se uče. Koristimo grupne vežbe, video zapise, studije slučaja, igranje uloga i diskusije. Učesnici će razmišljati i diskutovati o sopstvenim profesionalnim pitanjima i iskustvima. Standardno trajanje kursa je tri puna radna dana sa po 4 nastavna bloka od 90 minuta i pauzama.

TEMATSKE CELINE

Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

Razvijanje svesti o trenutnim trendovima u prodaji

Izgradnja znanja o zapošljavanju i razvoju vrhunskog tima za prodaju

|

Razumevanje važnosti emocionalno inteligentne prodajne kulture

l

Poboljšavanje konverzacijske tehnike

Kako pronaći firme kupce

g

Rukovati prigovorima i uspostaviti dogovor

Kako zadržati kupca i ponoviti prodaju

24

UPRAVLJANJE VREMENOM

Kome je kurs namenjen

 

Ovaj kurs je namenjen svim stručnjacima koji obavljaju poslove sa vremenskim ograničenjem, omogućavajući efikasno upravljaje vremenom i rad sa balansiranjem prioriteta, kako bi se zadovoljili i neposredni zahtevi i dugoročni ciljevi. Cilj je podsticati učesnike da budu proaktivni u kontinuiranom profesionalnom razvoju i pružanje niza alata za podršku njihovog učenja.

Metodologija i način realizacije

 

Ovo je uzbudljiv i interaktivan kurs obuke koji kombinuje studije slučaja, menadžerske igre i simulacije, vežbe za diskusiju, instrumente procenu ličnog uspeha i filmove. Naglasak je na praktičnoj primeni i na identifikaciji akcija za poboljšanje lične i organizacione efikasnosti. Standardno trajanje kursa je radni dan sa po 4 nastavna bloka od 90 minuta i pauzama.

TEMATSKE CELINE

Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

Naučite da efikasno planirate postizanje vaših ličnih i profesionalnih ciljeva

Prepoznavanje i rušenje barijera za uspešno upravljanje vremenom

|

Analiza alata za upravljanje vremenom i efikasno korišćenje istih

l

Efikasno upravljajte resursima

Brzo i efikasno čitanje i zadržavanje informacija

g

Naučite da delegirate

Naučite kako da kažete „ne“ kada je to prikladno

Studija slučaja: Upravljanje prioritetima

25

OBUKA ZA TRENERE

Kome je kurs namenjen

 

Kurs je namenjen iskusnim trenerima kao i početnicima u industriji. Novi treneri će dobiti snažnu osnovu u veštinama obuke, a iskusni treneri će biti upoznati sa novim pristupima za pružanje moćne obuke. Ovaj kurs pomaže u izgradnji postojećih veština, pružajući više mogućnosti za procenu i poboljšanje načina na koji dizajnirate, sprovodite i vršite evaluaciju treninga. Trening može koristiti svakoj organizaciji koja je odgovorna za razvoj drugih, od menadžera do stručnjaka za ljudske resurse.

Metodologija i način realizacije

 

Trening se realizuje kroz predavanja i interaktivnu diskusiju, uz analizu primera dobre i loše prakse. Zavisno od polaznika, kurs se može prilagoditi potpunim početnicima u oblasti treninga do srednjeg i naprednog nivoa. Standardno trajanje kursa je dva puna radna dana sa po 4 nastavna bloka od 90 minuta i pauzama.

TEMATSKE CELINE

Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

Analiza neophodnih veština za trenere

Unapređenje veštine slušanja za trenere

|

Unapređenje prezentacije u treningu

l

Radionica: Dodavanje zabave i humora

Suočavanje sa teškim pripravnicima

g

Vaš lični akcioni plan