+381112686019 office@peterhof.rs

POSLOVNA EDUKACIJA

MEKE VEŠTINE

Proteklih godina, Peterhof uspešno pomaže kompanijama u sticanju veština
koje su im potrebne za poboljšanje poslovnih performansi.

Naša edukativna ponuda obuhvata prilagođene treninge, radionice, kao i posebno
kreiran program individualnog kontinuiranog koučinga za vlasnike i menadžere svih nivoa.

Sadržaji naših in-house programa se uvek prilagođavaju potrebama vaše organizacije,
što znači da se pre koncipiranja finalnog sadržaja detaljno upoznajemo sa specifičnim potrebama klijenta.

13

ORGANIZACIONA KULTURA
KAO GLOBALNI BREND POSLODAVCA

Kome je kurs namenjen

 

Organizaciona kultura kao skup vrednosti, normi  i stavova jedne radne organizacije prevazilazi okvir koji je imala samo pre pet godina i prostire se u novu, globalno vidljivu dimenziju brenda poslodavca. Brend poslodavca ima veliki uticaj u privlačenju (regrutaciji) i zadržavanju (retenciji) kadrova neophodnih svakoj kompaniji da održi svoju komparativnu prednost. Na prvi pogled deluje da je tema namenjena samo HR profesionalcima, međutim znajući da organizacionu kulturu kreira i menja prvenstveno upravljačka struktura, trening je namenjen i svim menadžerskim nivoima.

Metodologija i način realizacije

 

Trening je u celini kreiran prema novonastalim potrebama na tržištu. Polaznici se vode korak po korak kroz sve ključne tematske celine, uz paralelno sprovođenje praktičnih radionica i interaktivnih vežbi. Standardno trajanje kursa je jedan dan, 8 nastavnih časova.

ALATI

Prilikom svake praktične vežbe u okviru radionice polaznici dobijaju kastomizovane alate – templejte u kojima rade primere iz prethodno realizovane tematske celine. Ceo set templejta ostaje polaznicima na raspolaganju za dalje korišćenje u radu.

TEMATSKE CELINE

Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

Pojam, definicija i značaj organizacione kulture u digitalnoj eri

Organizaciona kultura kao globalni brend poslodavca

Organizaciona kultura kao brend poslodavca u očima X,Y,Z generacije

N

Organizaciona kultura kao odgovor na eksternu adaptaciju i internu integraciju

u

Kako se organizaciona kultura stvara, menja i održava?

}

Kako se organizaciona kultura manifestuje u svakodnevnom radu?

=

Kako rukovoditi u skladu sa vrednostima organizacione kulture?

Kako interno i eksterno komunicirati u skladu sa vrednostima organizacione kulture?

PREDAVAČ

Sandra Prvulović

Biografija

Sandra Prvulović je diplomirani inžinjer organizacionih nauka, oblast menadžmenta ljudskih resursa i diplomirani specijalni pedagog. Konsultant je u oblasti  organizacionog razvoja i ljudskih resursa, ima bogato iskustvo u kreiranju i izvođenju trening programa za menadžmente kompanija u oblasti organizacionog razvoja ljudskih resursa, sa više od 500 održanih trening dana. Poslednjih godina njen fokus je menadžment ljudskih resursa u IT industriji sa posebnim naglaskom na regrutaciju i retenciju kadrova. Radi kao direktor, konsultant i trener u oblasti ljudskih resursa i ličnog razvoja, a stručnost je stekla kroz usavršavanje potencijala i sistema ljudskih resursa u preko 50 različitih stranih i nacionalnih kompanija (Microsoft, IGT, Mera, Zuelhke, Frame, Erste Bank, Infostud, Mercedes-Benz, National Bank of Serbia, Knjaz Miloš, Frikom, Idea, Dijamant, Piraeus Bank,  Societe Generale Bank, Holcim, Ball Packaging Europe, Credit Agricole Group,…). Autor je knjige Robinzon u postkapitalističkoj eri.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

14

VEŠTINA POSLOVNE KOMUNIKACIJE

Kome je kurs namenjen

 

Komunikacija u poslovnom kontekstu podrazumeva korišćenje različitih tehnika i poštovanje pravila i standarda profesionalnog ponašanja u poslovnom svetu. Kurs je namenjen najvišem i srednjem nivou menadžmenata svith tipova organizacija iz korporativnog, javnog i neprofitnog sektora. Unapređenje veštine komunikacije i tehnika poslovne komunikacije, uz razumevanje pravila međunarodnog poslovnog protokola vodi jačanju kapaciteta za adekvatno eksterno i interno komuniciranje zaposlenih.

Metodologija i način realizacije

 

Trening se realizuje kroz predavanja i interaktivnu diskusiju, uz analizu primera dobre i loše prakse, rešavanje konkretnih zadataka u grupama i igru uloga koje se polaznicima zadaju. Standardno trajanje kursa je dva dana, sa po 8 nastavnih časova.

ALATI

Primeri i zadaci za timske vežbe prilagođavaju se strukturi polaznika i podrazumevaju strukturirane upitnike, opise i zadatke koje je potrebno uraditi. Ceo set dodatnog materijala ostaje polaznicima na raspolaganju za dalje korišćenje.

TEMATSKE CELINE

Poslovna komunikacija kao osnov identiteta, imidža i reputacije organizacije

Proces poslovne komunikacije i prevazilaženje prepreka uspešnoj komunikaciji

w

Tehnike verbalne komunikacije

x

Tehnike neverbalne komunikacije i profesionalni imidž

e

Osnovna načela poslovnog protokola

Vođenje poslovnog razgovora

Tehnike uspešnog javnog nastupa

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

15

VEŠTINA PREZENTOVANJA

Kome je kurs namenjen

 

Program ima za cilj unapređenje kapaciteta zaposlenih za uspešne javne nastupe, poslovne prezentacije i nastupe u medijima. Kurs je namenjen najvišem i srednjem nivou menadžmenata svih tipova organizacija iz korporativnog, javnog i neprofitnog sektora.

Metodologija i način realizacije

 

Trening se realizuje kroz predavanja i interaktivnu diskusiju, uz analizu primera dobre i loše prakse, rešavanje konkretnih zadataka u grupama i igru uloga koje se polaznicima zadaju. Trening obuhvata pripremu prezentacije na izabranu temu i simulaciju javnog nastupa uz snimanje kamerom.

ALATI

Primeri i zadaci za timske vežbe prilagođavaju se strukturi polaznika i podrazumevaju strukturirane upitnike,
opise i zadatke koje je potrebno uraditi. Ceo set dodatnog materijala ostaje polaznicima na raspolaganju za dalje korišćenje,
kao i snimci simulacije javnog nastupa polaznika.

TEMATSKE CELINE

Proces poslovne komunikacije i prevazilaženje prepreka uspešnoj komunikaciji

Definisanje i prenošenje ključne poruke

v

Priprema govornika – savladavanje treme

Planiranje, priprema i izvođenje prezentacije

w

Tehnike verbalne komunikacije u javnom nastupu

x

Tehnike neverbalne komunikacije u javnom nastupu

Specifičnosti medijskog nastupa

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

16

KAKO POSTIĆI BALANS IZMEĐU POSLOVNOG I PRIVATNOG ŽIVOTA?

Kome je kurs namenjen

 

Svakodnevno usložnjavanje realizacije poslovnih ciljeva: broja i složenosti zadataka, smanjenja vremenskih rokova i sve to u kulturi automatizacije, komfora i zadovoljstva nameće svakom poslovnom čoveku izuzetan izazov kako u svemu tome ostati zdrav, radostan i konkurentan? Kurs je namenjen svima koji imaju visoke poslovne ambicije i paralelnu želju da je ne ostvare na uštrb drugih životnih oblasti, već naprotiv da poboljšaju i unaprede balans, kako bi posao i privatni život bile ravnopravno zastupljene strane, iste kvalitetne celine.

Metodologija i način realizacije

 

Trening je u celini kreiran prema novonastalim potrebama na tržištu. Polaznici se vode korak po korak kroz sve ključne tematske celine, uz paralelno sprovođenje praktičnih radionica i interaktivnih vežbi. Standardno trajanje kursa je jedan dan, 8 nastavnih časova.

ALATI

Prilikom svake praktične vežbe u okviru radionice polaznici dobijaju kastomizovane alate – templejte u kojima rade primere iz
prethodno realizovane tematske celine. Ceo set templejta ostaje polaznicima na raspolaganju za dalje korišćenje u radu.
Polaznici na kraju kursa dobijaju na poklon knjigu – Robinzon u postkapitalističkoj eri.

TEMATSKE CELINE

Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

&

Želja za boljitkom

Kako se menjamo i u šta se pretvaramo realizujući i živeći naše ciljeve?

t

Šta u stvari želim?

Postavljanje ciljeva – ciljevi dolaze iznutra

R

Kako svakodnevno živeti na višoj stepenici zdravlja i zadovoljstva

Posao – platforma sa koje se živi a ne platforma za koju se živi

Život vredan življenja

PREDAVAČ

Sandra Prvulović

Biografija

Sandra Prvulović je diplomirani inžinjer organizacionih nauka, oblast menadžmenta ljudskih resursa i diplomirani specijalni pedagog. Konsultant je u oblasti  organizacionog razvoja i ljudskih resursa,  ima bogato iskustvo u kreiranju i izvođenju trening programa za menadžmente kompanija u oblasti organizacionog razvoja ljudskih resursa, sa više od 500 održanih trening dana. Poslednjih godina njen fokus je menadžment ljudskih resursa u IT industriji sa posebnim naglaskom na regrutaciju i retenciju kadrova. Radi kao direktor, konsultant i trener u oblasti ljudskih resursa i ličnog razvoja, a stručnost je stekla kroz usavršavanje potencijala i sistema ljudskih resursa u preko 50 različitih stranih i nacionalnih kompanija (Microsoft, IGT, Mera, Zuelhke, Frame, Erste Bank, Infostud, Mercedes-Benz, National Bank of Serbia, Knjaz Miloš, Frikom, Idea, Dijamant, Piraeus Bank,  Societe Generale Bank, Holcim, Ball Packaging Europe, Credit Agricole Group,…). Autor je knjige Robinzon u postkapitalističkoj eri.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

17

RUKOVOĐENJE U DIGITALNOJ ERI

Kome je kurs namenjen

 

Rukovođenje, uvek aktuelna tema svih nivoa rukovodilaca. Kurs je namenjen rukovodiocima koji proces rukovođenja posmatraju kao konstantu koja stalno vapi za novim unapređenjem i razvojem. Opšte je poznato da adekvatno uparivanje stila rukovođenja sa potrebama, znanjima zaposlenih dovodi do mnogo boljih rezultata i veće produktivnosti. Uzimajući u obzir usložnjavanje tržišnih zahteva i transgeneracijskih razlika, potrebno je ovladati savremenim saznanjima.

Metodologija i način realizacije

 

Trening je u celini kreiran prema novonastalim potrebama na tržištu. Polaznici se vode korak po korak kroz sve ključne tematske celine, uz paralelno sprovođenje praktičnih radionica i interaktivnih vežbi. Standardno trajanje kursa je dva dana, sa po 8 nastavnih časova.

ALATI

Prilikom svake praktične vežbe u okviru radionice polaznici dobijaju kastomizovane alate
– templejte u kojima rade primere iz prethodno realizovane tematske celine.
Ceo set templejta ostaje polaznicima na raspolaganju za dalje korišćenje u radu.

TEMATSKE CELINE

Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

Z

Razumevanje menadžmenta kao posla

Funkcije i uloge menadžera

Uticaj i posledice rukovođenja na rezultate rada

u

Od čega zavisi stil rukovođenja?

1

Četiri orijentacije u rukovođenju

M

Rukovođenje X i Y generacijom

Komunikacija iz uloge menadžera (vertikalna i horizontalna komunikacija)

[

Sastanak kao informativna i interpersonalna uloga menadžera

Donošenje odluka iz ugla menadžera

*

Delegiranje i obrnuto delegiranje

Upravljanje ponašanjem zaposlenih

Savremene taktike uticaja, motivacije i inspiracije zaposlenih

PREDAVAČ

Sandra Prvulović

Biografija

Sandra Prvulović je diplomirani inžinjer organizacionih nauka, oblast menadžmenta ljudskih resursa i diplomirani specijalni pedagog. Konsultant je u oblasti  organizacionog razvoja i ljudskih resursa,  ima bogato iskustvo u kreiranju i izvođenju trening programa za menadžmente kompanija u oblasti organizacionog razvoja ljudskih resursa, sa više od 500 održanih trening dana. Poslednjih godina njen fokus je menadžment ljudskih resursa u IT industriji sa posebnim naglaskom na regrutaciju i retenciju kadrova. Radi kao direktor, konsultant i trener u oblasti ljudskih resursa i ličnog razvoja, a stručnost je stekla kroz usavršavanje potencijala i sistema ljudskih resursa u preko 50 različitih stranih i nacionalnih kompanija (Microsoft, IGT, Mera, Zuelhke, Frame, Erste Bank, Infostud, Mercedes-Benz, National Bank of Serbia, Knjaz Miloš, Frikom, Idea, Dijamant, Piraeus Bank,  Societe Generale Bank, Holcim, Ball Packaging Europe, Credit Agricole Group,…). Autor je knjige Robinzon u postkapitalističkoj eri.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE