+381 11 450 4518 office@peterhof.rs

The biggest risk is not taking any risk... In a world that is changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks.

Upravljanje rizicima


Od 2008. godine i izbijanja globalne krize, rizik postaje najčešće korišćeni termin u poslovnom svetu. Do 2008. godine se retko pominjao s obzirom na to da su svi ekonomski učesnici, na talasu optimizma i sindroma arogancije uspeha, značajno zanemarivali poslovne rizike. Danas ova tema nije važna samo za banke i druge finansijske institucije koje podležu rigoroznim standardima za upravljanje rizicima (npr. Bazel standardi za banke), već postaje suštinski značajna za kompanije iz realnog sektora.

Danas je veoma važno identifikovati rizike, izmeriti njihov uticaj na poslovne rezultate (tzv. budžetiranje rizika) i definisati strategije, preventivne i reaktivne, za tretiranje identifikovanih rizika. Konačno, kompanije shvataju da adekvatno upravljanje rizicima direktno uvećava vrednost kompanija. Danas je gotovo neizbežno za kompanije, uvođenje integralnog sistema za upravljanje rizicima (Enterprise Risk Management – ERM).

Zašto Peterhof?

Naši zaposleni imaju bogato iskustvo u postavci sistema za upravljanje rizicima u bankama i kompanijama iz realnog sektora. Imamo više referenci na području uvođenja ERM koncepta, postavci sistema upravljanja kreditnim i operativnim rizikom i predlogu hedžing strategija. Naš osnovni okvir je registar rizika, koji na sistematizovan način identifikuje, meri i tretira rizike. Rizici se smeštaju u više kategorija: tržišni, kreditni, operativni, likvidnosni i projektni. Rizici se mere pomoću matrice rizika, uzimajući u obzir uticaj rizika i verovatnoću njegovog ispoljavanja. Za identifikovane i izmerene rizike se definišu preventivne i reaktivne strategije, uzimajući u obzir risk apetit, trenutni nivo izloženosti i kapacitet za rizik.

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

  • Kreiranje Risk registra kompanije
  • Uvođenje ERM modela
  • Modeli upravljanja kreditnim rizicima
  • Modeli upravljanja operativnim rizicima
  • Defisanje hedžing strategija za tržišne i valutne rizike