+381112686019 office@peterhof.rs

In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.

– Warren Buffett –

Poresko savetovanje


Integralni pristup poslovanju, kroz usaglašavanje poslovne strategije i poreskog planiranja kao krajnji rezultat ima poreske uštede. Usvajanjem poreske strategije Vaša kompanija može ostvariti minimalnu poresku obavezu, u potpunosi usaglašenu sa zakonskom regulativom. Vođeni iskustvom možemo Vam pomoći da bolje razumete poreske efekte donetih odluka, iskoristite skrivene mogućnosti za ostvarenje poreskih ušteda, optimizujete poresku stopu ili uvedete interni sistem za upravljanje transfernim cenama na svim organizacionim nivoima.

Zašto Peterhof?

Naš tim je specijalizovan za pripremu studija transfernih cena, poresko savetovanje i optimizaciju poreskog opterećenja. Sve veća baza klijenata u ovom domenu govori o kvalitetu pruženih usluga.

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

  • Priprema studija transfernih cena
  • Kontinuirano poresko savetovanje
  • Poreska optimizacija

U brošuri možete pročitati kratak sadržaj o problematici Transfernih cena, preuzeti ovde