+381 11 450 4518 office@peterhof.rs

I am not afraid of an army of lions led by a sheep, I am afraid of an army of sheep led by a lion.

 -Alexander the Great –

Organizacija


Adekvatno postavljena organizaciona struktura preduslov je efikasne realizacije internih procesa. Iskustvo nam govori da je čest problem jedne grupe naših klijenata transformacija iz preduzetničke u korporativnu formu. Vlasnici osećaju da je neophodno resetovanje i konsolidacija organizacije da bi se ušlo u novu fazu rasta. Mnoge kompanije nisu u mogućnosti da same sprovedu ovu transformaciju, koja vrlo često podrazumeva novu postavku korporativnog upravljanja i ozbiljno tržišno, finansijsko, kadrovsko i organizaciono restrukturiranje.

Postoji i druga grupa klijenata koja shvata da postojeći organizacioni model nije dobar i da je potrebno novo mapiranje makro i mikro procesa, drugačija sistematizacija radnih mesta, novo normiranje radnih pozicija i pisanje novih i korekcija postojećih internih politika i procedura.

Zašto Peterhof?

Imamo iskustva sa organizacionim restrukturiranjem kompanija različite veličine u različitim fazama životnog ciklusa. Formulisanje integralnog organizacionog modela zahteva polazak od definisanih strateških prioriteta. Analiziramo postojeću strategiju i postojeći organizacioni model, definišemo to-be makro model i utvrđujemo jazove između aktuelnog i budućeg modela. Poslednji, ali i suštinski korak je konkretizacija budućeg modela kroz mapiranje makro procesa, mapiranje mikro procesa, definisanje RACI matrica, unapređenje sistematizacije radnih mesta i utvrđivanje novog normiranja radnih mesta. Ukoliko je neophodno i ukoliko ne postoje interni kapaciteti klijenta, pristupamo pisanju ključnih politika i procedura (npr. finansijska politika, komercijalna politika, politika upravljanja kreditnim rizikom i slično) i testiranju njihove primene u praksi.

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

  • Definisanje modela korporativnog upravljanja
  • Definisanje makro i mikro organizacione strukture
  • Mapiranje makro i mikro procesa
  • Priprema RACI matrica
  • Sistematizacija i normiranje radnih mesta
  • Pisanje internih politika i procedura