+381 11 450 4518 office@peterhof.rs

Beware of little expenses. A small leak will sink a great ship.

-Benjamin Franklin-

Krizno upravljanje i finansijsko restrukturiranje


Kriza se obično ispoljava kroz narušavanje osnovnih parametara finansijskog zdravlja kompanije, tako da urgentni krizni menadžment zahteva poboljšanje finansijske krvne slike klijenta. Ukoliko su parametri manje ugroženi moguće je aktivirati pregovore sa bankama u segmentu dobijanja novih ili reprograma postojećih kredita. Ukoliko su parametri značajnije ugroženi, računi blokirani ili je već pokrenut stečajni postupak od strane poverilaca, a postoji šansa za ozdravljene kompanije, potrebno je aktivirati pregovore sa poveriocima, napraviti stand still aranžman ili pripremiti unapred pripremljeni plan reorganizacije.

Zašto Peterhof?

Imamo bogato iskustvo u pregovorima sa bankama u domenu reprograma, refinansiranja ili restrukturiranja kreditnih obaveza. Naše iskustvo u radu u samim bankama, kao i razvijena mreža kontakata, nam pomaže u dizajniranju i implementiranju adekvatne strategije finansijskog restrukturiranja.

Takođe znamo šta znači pripremiti dobar i realan UPPR za klijente za koje je ovaj vid restrukturiranja najbolja opcija, kako da kreiraju najbolju poziciju prema poveriocima i kako da upravljaju primenom plana u praksi.

Možemo biti od velike pomoći kompanijama koje traže veće iznose sredstava u formi duga, kapitala ili mezanina. Imamo ekskluzivni ugovor sa investicionim fondom Nexus Capital iz SAD, koji je zainteresovan za ulaganje u kompanije na teritoriji bivše Jugoslavije, ali dominantno Hrvatske, Srbije i Makedonije.

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

  • Stručna podrška klijentima u pregovorima sa bankama radi refinansiranja, reprograma ili restrukturiranja postojećih kredita;
  • Izrada unapred pripremljenih planova reorganizacije (UPPR);
  • Podrška u dobijanju većeg iznosa sredstava (20 M EUR +) u formi kredita, kapitala ili mezanina od strane investicionog fonda Nexus
  • Nezavisne analize poslovanja i predlog mera operativnog restrukturiranja (rightsizing, optimizacija troškova, dokapitalizacija, reinženjering lanca vrednosti)