+381 11 450 4518 office@peterhof.rs

U današnje vreme kredit možete dobiti samo ako dokažete da vam on ne treba.

Krediti


Krediti predstavljaju jedan od najvažnijih izvora finansiranja svakog preduzeća. Međutim, u vreme poljuljanog poverenja između banaka i klijenata, komplikovanih procedura za odobrenje kredita, pooštrenih kreditnih politika banaka, sve oštrijih propisa i zahteva NBS, preduzećima je postalo izuzetno komplikovano da dobiju novi kredit čak i ako se radi o finansijski zdravom preduzeću. Takođe, jezik kojim pričaju bankari je često komplikovan i nerazumljiv za preduzetnike.

Zašto Peterhof?

Član našeg tima je bivši direktor sektora za upravljanje rizicima u 2 banke i odlično poznaje interne procese, propise i zahteve koji banke postavljaju pred klijente. Takođe, posedujemo razgranatu mrežu kontakata u većini banaka u Srbiji. Našim angažovanjem olakšava se komunikacija sa bankama i omogućava uspostavljanje dugoročnog zdravog odnosa sa bankama.

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

  • Pregovaranje sa bankama u domenu kreditnih poslova
  • Strukturiranje kreditnih poslova i priprema kreditnog zahteva
  • Priprema analiza za potrebe banaka
  • Analiza ugovornih klauzula i izbor optimalne strukture