+381 11 450 4518 office@peterhof.rs

Number one, cash is king...

      – Jack Welch –

Korporativne finansije


Korporativne finansije spadaju u vrlo izazovnu, kompleksnu i praktičnu disciplinu sa jednostavnim ciljem – povećati vrednost za vlasnike. Poznata je činjenica da se svi ekonomski efekti na kraju slivaju u svodni finansijski izraz. Ekspertiza na temu korporativnih finansija nije na zavidnom nivou kod mnogih kompanija. Rezultat nedostatka ove ekspertize je loša analiza finansijskih izveštaja, neadekvatno upravljanje obrtnim sredstvima, previsoki troškovi u lancu vrednosti ili nemogućnost adekvatne procene vrednosti.

Zašto Peterhof?

Naša ključna ekspertiza su korporativne finansije, o čemu svedoči najveći broj referenci u ovoj oblasti. Imamo interno razvijene metolodogije za analizu finansijskog zdravlja kompanije. Posedujemo bogato iskustvo na temu procene vrednosti kompanija i investicionih projekata. Procene vrednosti projekata radimo na bazi jasno definisane knjige pretpostavki, kao i savremenih alata za evaluaciju, kao što su Monte Carlo simulacija, analiza realnih opcija, drvo odlučivanja i optimizacione metode. Naravno, primenjujemo i tradicionalne alate evaluacije projekata kao što su statičke i dinamičke metode. Imamo interne politike za upravljanje zalihama i potraživanjima, koje prilagođavamo prema zahtevima klijenata. Još jedan bitan segment naše ekspertize je optimizacija troškova u lancu vrednosti. Pretpostavka optimizacije je definisanje vrsta, mesta i nosilaca troškova, izvođenje standardnih troškova po mestima troškova i po aktivnostima i davanje konkretnih predloga za optimizaciju pojedinačnih troškova. Imamo iskustva u pripremi due diligence studija i formalnoj realizaciji transakcija spajanja i pripajanja.

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

  • Analiza finansijske pozicije kompanije
  • Izrada investicionih studija izvodljivosti i biznis planova
  • Uvođenje sistema upravljanja potraživanjima, zalihama i novcem
  • Procena vrednosti kompanija
  • Optimizacija troškova u različitim fazama lanca vrednosti
  • Izrada due diligence studija i vođenje M&A transakcija za buy ili sell stranu