+381 11 450 4518 office@peterhof.rs

There’s a way to do it better – find it.

 – Thomas Edison –

Horizon 2020


Dugi niz godina Evropska Unija nastoji da inspiriše istraživače kroz doniranje novca da joj pomognu u ostvarenju krajnjeg cilja – ostvarivanje dominantne globalne pozicije Evropske Unije u istraživanju i razvoju. Horizon 2020 je jedan od tih donatorskih programa, pri čemu se sada fokus pomera na istraživanje i inovacije. Fond raspolaže iznosom od oko 80,3 milijarde € donacija u periodu od 2014-2020. godine.  Namera je uključiti sve one koji imaju ideju koja je na svetskom nivou po kvalitetu i inovaciji, i to kako pojedince, organizacije i legalne entitete iz zemalja članica Evropske Unije, tako i one iz zemalja koje nisu članice. Samo dovoljno inovativna i konkurentna ideja koja će se komercijalizovati na tržištu može imati šansu da dobije novac od Evropske Komisije.

Zašto Peterhof?

Naši tim je dobro upoznat sa načinom ocenjivanja predloga projekata i sa samim konceptom pisanja projekata za donatorske programe Evropske Unije. Naš osnovni doprinos je pomoć u pretvaranju ideje istraživača u pisanu formu koju zahteva sam donatorski program. Nastojimo da pomognemo u pronalaženju adekvatnog poziva u koji će se vaša ideja potpuno uklopiti svojim rešenjem i da povećamo verovatnoću dobijanja donacije na osnovu svoga znanja.

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

  • Upoznavanje sa Horizon 2020 programom
  • Pomoć u pisanju predloga projekta
  • Kreiranje budžeta i definisanje kategorija troškova