+381 11 450 4518 office@peterhof.rs

Your diet is a bank account. Good food choices are good investments.

– Bethenny Frankel –

Banke


Praksa nam je pokazala da su danas suočene sa ogromnim izazovima u domenu upravljanja rizicima, upravljanju velikim obimom problematičnih plasmana, ali i pronalaženju novih zdravih kreditnih klijenata i njihovom efikasnom servisiranju. Kako se rešiti balasta problematičnih kredita i stvoriti zdravu osnovu za novi, zdrav rast?

Zašto Peterhof?

Član našeg tima ima značajno iskustvo u upravljanju rizicima, upravljanju kreditnim rizikom i kreditnim procesima za korporativne klijente, kao i upravljanju problematičnim plasmanima u vodećim bankama na tržištu. Koristeći to iskustvo možemo da unapredimo procedure, procese i praksu u vezi sa navedenim oblastima.

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

Upravljanje rizicima

 • Stručna pomoć pri uspostavljanju sistema za ranu detekciju signala upozorenja (Early Warning Signal SystemEWS)
 • Uspostavljanje adekvatne organizacione strukture funkcije upravljanja rizicima
 • Izrada procedura i neophodnih internih akata u domenu upravljanja rizicima (kreditni, tržišni,operativni)
 • Analiza i unapređenje sistema za upravljanje instrumentima obezbeđenja

Kreditni procesi

 • Analiza postojećeg kreditnog procesa sa aspekta kvaliteta i efikasnosti
 • Unapređenje kreditnog procesa – izrada unapređenih procedura I uputstava
 • Ocena adekvatnosti i unapređenje kreditnih analiza
 • Suštinsko unapređenje kontrolnih mehanizama u procesu odobravanja kredita

Upravljanje problematičnim plasmanima

 • Rad na konkretnim slučajevima rešavanja problematičnih plasmana (izrada workout strategije, implementacija i modifikacija iste, pregovaranje sa klijentima i drugim kreditorima itd)
 • Analiza adekvatnosti organizacije funkcije upravljanja problematičnim plasmanima
 • Izrada i pomoć u implementaciji unapređene organizacione šeme I sistema nagrađivanja u okviru funkcije upravljanja problematičnim plasmanima
 • Analiza kadrovske opremljenosti i pomoć pri izboru i selekciji zaposlenih
 • Analiza i unapređenje procedura za upravljanje problematičnim plasmanima