+381 11 450 4518 office@peterhof.rs

Competition is always a good thing. It forces us to do our best. A monopoly renders people complacent and satisfied with mediocrity.

-Nancy Pearcey-

Antimonopolsko savetovanje


Kompanije često nisu svesne da određenim antikonkurentskim odlukama i potezima na tržištu krše Zakon o zaštiti konkurencije. Na primer, dogovaraju se sa direktnim konkurentima o podeli tržišta ili cenama, nameću svom kupcu po kojoj ceni moraju da prodaju njihov proizvod, bojkotuju zajedno sa drugim proizvođačima zajedničkog dobavljača, zahetvaju od svog kupca da prodaje samo njihove proizvode u toj kategoriji. Ovo su samo neki primeri antikonkurentskih poteza kompanija, koje zbog takve prakse mogu platiti kaznu i do 10% godišnjeg prihoda i pri tome značajno narušiti svoju reputaciju. S obzirom na nizak nivo znanja u ovoj oblasti, a značajan rizik kažanjavanja od strane Komisije, vidimo veliki prostor da pomognemo našim klijentima u ovom segmentu kroz edukaciju i kontinuirani konsalting.

Zašto Peterhof?

Ovom problematikom se bavimo od osnivanja. Radili smo na velikim slučajevima zloupotreba dominantnog položaja, restriktivnih sporazuma horizontalne i vertikalne prirode, kao i prijavi zabranjenih sporazuma i koncentracija. Naš tim vođen znanjem i stečenim iskustvom može da kreira i implementira integralni Antitrust Compliance program za Vašu kompaniju, ali i da kroz formu kontinuiranog konsaltinga odgovori na mnoga pitanja.

Neka od čestih pitanja su: Da li ja uopšte treba da prijavljujem koncentraciju Komisiji, šta je moje relevantno tržište, da li je moja rabatna politika transparentna i da li je usklađena sa prodajnim ugovorima, jesam li ja dominantan igrač na relevantnom tržištu, da li su konkretne ugovorne klauzule antikonkurentske, da li se ovaj sporazum mora prijaviti Komisiji na izuzimanje od zabrane, kao i mnoga druga pitanja. Radimo već nekoliko godina u kontinuitetu sa nekoliko velikih klijenata, koji su dominantni igrači na svojim tržištima.

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

  • Konsalting sa ciljem eliminisanja zloupotrebe dominantnog položaja
  • Izrada ekonomskih studija za potrebe klijenata protiv kojih je Komisija pokrenula postupak
  • Prijava koncentracija Komisiji
  • Prijava restriktivnih sporazuma Komisiji
  • Analiza osetljivih ugovora
  • Usklađivanje prodajne/rabatne politike sa Zakonom i praksom Komisije
  • Uvođenje korporativnih antitrust programa (priručnik, edukacija, kontinuirani konsalting)