+381 11 334 24 81 office@peterhof.rs

POSLOVNA EDUKACIJA

AKTUELNE TEME

Proteklih godina, Peterhof uspešno pomaže kompanijama u sticanju veština
koje su im potrebne za poboljšanje poslovnih performansi.

Naša edukativna ponuda obuhvata prilagođene treninge, radionice, kao i posebno
kreiran program individualnog kontinuiranog koučinga za vlasnike i menadžere svih nivoa.

Sadržaji naših in-house programa se uvek prilagođavaju potrebama vaše organizacije,
što znači da se pre koncipiranja finalnog sadržaja detaljno upoznajemo sa specifičnim potrebama klijenta.

18

ZAŠTITA KONKURENCIJE

Kome je kurs namenjen

 

Zaštita konkurencije zasniva se na aktuelnim zakonskim propisima i primerima iz domaće i inostrane poslovne prakse. Kurs je namenjen top i srednjem menadžmentu, zaposlenima u prodaji, marketingu, pravnom sektoru, kao i svim  kompanijama koje imaju izražen antikonkurentski rizik u bilo kojoj privrednoj grani (proizvodno-tehnološke delatnosti, finansijska delatnost, IT, telekomunikacije, građevinarstvo, trgovina, usluge, energetika i itd.).

Metodologija i način realizacije

 

Kurs se zasniva na pregledu aktuelnih zakonskih rešenja, interaktivnom radu i velikom broju primera iz poslovne prakse. Polaznici će se upoznati sa aktulenom zakonskom regulativom i pratećim propisima, pri čemu je fokus kursa na praktičnim pitanjima i implikaciji zakonskih rešenja na poslovanje preduzeća. Kroz primere iz prakse i studije slučaja polaznici se upoznaju sa konkretnim problemima i načinom da se minimizira rizik povrede konkurencije. Standardno trajanje kursa je jedan dan sa 4 nastavna bloka od po 90 minuta i pauzama (u zavisnosti od potreba klijenata i nivoa detaljnosti, kurs se može organizovati u dva dana sa po 4 nastavna bloka).

TEMATSKE CELINE

Kroz trening polaznici će imati prilike da nauče osnove o zaštiti konkurencije, na koji način se utvrđuje relevantno tržište, zloupotrebe dominantnog položaja i druga specifična pitanja iz poslovne prakse. Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

Zakonski okvir u delu zaštite konkurencije
Utvrđivanje relevantnog tržišta proizvoda i relevantnog geografskog tržišta
Zloupotreba dominantnog položaja: zabranjena i dozvoljena praksa
s
Restriktivni sporazumi
w
Kartelsko dogovoranje
t
Specifična pitanja: ugovori, rabatna politika, objavljivanje informacija, komunikacija sa konkurentima
W
Antitrust compliance programi
i
Studije slučajeva iz domaće i međunarodne poslovne prakse

PREDAVAČ

Dr Dragan Lončar, CFA

Biografija

Dragan Lončar je vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetima Upravljanje projektima i Strategijski menadžment. Prodekan za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta. Profesor po pozivu Texas A&M University na predmetu Financial Management na MBA programu i Ekonomskog fakulteta u Skoplju na predmetima Strategija i Upravljanje projektima.

Godine 2003. završio magistarske studije iz oblasti menadžmenta na Univerzitetu Kembridž, a doktorirao 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Postdoktorske istraživačke studije, iz oblasti finansijskog menadžmenta, završava 2009. godine na Univerzitetu Čikago. Nosilac CFA licence.

Radio kao konsultant na projektima preduzeća u Srbiji (Victoria Group, Knjaz Miloš, Carnex, Deus Business Group, Frikom, Dijamant, Coca Cola, Axa Osiguranje, Sunoko, Delta Holding, Energoprojekt, EMS, Parking servis, Keramika Kanjiža, SGS i dr.), kao i preduzeća i institucija u inostranstvu (World Bank, IRD, GIZ, Cambridge Antibody Technology, TransOil, Flag, MicroSave, Agrokor, Apoteke Sarajevo, Bimal i dr.). Osnivač konsultantske kuće Peterhof Consulting.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

19

UPRAVLJANJE KATEGORIJAMA PROIZVODA

Kome je kurs namenjen

 

Category Management predstavlja široku tematsku oblast usmerenu na povećanje profitabilnosti trgovinskih firmi kroz reorganizaciju tri ključna sektora: nabavke, prodaje i marketinga. Kurs je namenjen vlasnicima, menadžmentu trgovinskih preduzeća, kao i svim zaposlenima iz sektora nabavke, prodaje i marketinga. Kurs je namenjen i svima onima koji žele da unaprede svoje znanje vezano za funkcionisanje i osnovne procese u trgovinskim preduzećima.

Metodologija i način realizacije

 

Kurs je kreiran tako da vodi kroz osnovne korake u stvaranju sektora Category Management, daje odmah primenjiva rešenja, ukazuje na moguće probleme ali i sve prednosti koje nosi novi vid organizovanja. Na kursu se prolazi kroz veliki broj primera i interaktivnih vežbi. Standardno vreme trajanje kursa je dva dana sa po 8 nastavnih časova.

ALATI

Prilikom svake praktične vežbe u okviru radionice polaznici dobijaju kastomizovane alate – templejte u kojima rade primere iz prethodno realizovane tematske celine. Ceo set templejta ostaje polaznicima na raspolaganju za dalje korišćenje u radu.

TEMATSKE CELINE

Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

Klasičan pristup strukturi organizacije trgovinskih preduzeća

Potreba i neophodnost za novim tipom organizacije – Category management

CM u funkciji stvaranja nove organizacije i kadrova

Definacija i značaj CM-a

Strategijski proces CM-a

U

Definisanje kategorija i potrošačka percepcija asortimana

Upravljanje odnosima sa dobavljačima

Jačanje lojalnosti kupaca kao odgovor na uvođenje CM-a

b

Pojam i uvođenje Category captains – kapetana kategorije

f

Tehnike i alati

Uvođenje planograma u maloprodajni softver i objekte

CM u srpskim firmama danas

PREDAVAČ

Marina Rakićević

Biografija

Završila Ekononski fakultet u Beogradu, smer Trgovina – 2006. i kao član projektnog tima ekonomskog fakulteta učestvovala u projektima „Sistem kompezacija u Telekomu” i „Sistematizacija radnih mesta u Telekomu’’, 2006. godine.

Od 2007 – 2009. zaposlena u Delta Maxi-ju kao Category Manager na kategoriji konditori, od 2009 – 2011. radila kao PR i Marketing Manager u ORS Hospital.
2011 – 2016 zaposlena u Merkur International – Merkur Group gde je bila na poziciji Direktora Category Managementa i Marketinga .
Ključne odgovornosti i specijalnost- razvoj strategija Category Management i marketinga, upravljanje sektorom CM, upravljanje odnosima sa dobavljačima, vođenje pregovora i potpisivanje ugovora, analiza i kreiranje asortimana i godišnji plan nabavke za food i non-food, razvoj odnosa između ključnih sektora u maloprodaji.
2016. prelazi na mesto Rukovodioca nabavke u kompaniji JUB, gde nastavlja sa radom na unapređenju poslova iz oblasti CM-a.

Specijalistički kursevi:
2005 – „London school of public relations”- Specijalistički kurs za PR i Krizni management (McCann Erickson)
2003 – “Introduction to Corporate Social Responsibility” World Bank Institute Certificate

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE