Početna

PeterHof je ekspertska konsultantska kuća koja postoji od 2009. godine. Aktivnosti našeg sistema se ostvaruju kroz tri poslovne linije, koje su međusobno logički integrisane. To su: pružanje poslovnih konsultantskih usluga, praktična edukacija poslovnih ljudi i pružanje konsultantskih usluga u oblasti informacionih tehnologija. U našem poslovanju stremimo ostvarenju naše poslovne vizije, ostvarenju svrhe postojanja ili misije i iskrenom poštovanju naših deset ključnih vrednosti. Strategijska merila našeg uspeha su: stvorena i realizovana vrednost za vlasnike, stabilan i zdrav rast kompanije, zadovoljstvo, lojalnost i retencija klijenata, i zadovoljstvo i motivisanost zaposlenih. O uspehu našeg dosadašnjeg rada govore naše reference i činjenica da jednom uspostavljeni poslovni odnos sa klijentom postaje trajan i rastući program lojalnosti.

Misija

Vizija

Vrednosti

PeterHof  je ekspertska konsultantska kuća koja se bavi pružanjem kvalitetnih, pristupačnih, integrisanih i prilagođenih konsultantskih usluga za klijente iz poslovnog sveta.
Vizija kompanije je da postane jedna od prepoznatljivih poslovnih konsultantskih kuća u Srbiji i regionu.
Permanentno učenje

Inoviranje uslužne ponude

Sinergija poslovnih i informatičkih znanja

Integrisanost paketa pruženih usluga

Prilagođenost rešenja potrebama klijenata

Interaktivnost u komunikaciji sa klijentima

Odgovornost od početka do kraja

Visok i stabilan kvalitet pruženih usluga

Etičnost u ponašanju

Održivost relacija sa stejkholderima u dugom roku